Privacyverklaring.

 

Vof Herbergh den Gullen Waerd, h.o.d.n. Stieltjeshoeve en bistro De Gulle Waerd ,gevestigd aan Stieltjeskanaal 78, 7756 PG STIELTJESKANAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.stieltjeshoeve.nl, en www.gullewaerd.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Kontraktgegevens m.b.t. leskaart manege, huur stallingsplek paard of camper/tent/caravanplek

Overeenkomst huur campingplaats

Gegevens t.b.v. afdracht toeristenbelasting

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

VOF Herbergh den Gullen Waerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief/akties/aanbiedingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VOF Herbergh den Gullen Waerd neemt op dit moment geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker)tussen zit.

Wel is de kans aanwezig dat in de toekomst gebruik gemaakt zal gaan worden van een  automatisch reserveringssysteem of een boekingsmodule.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VOF Herbergh den Gullen Waerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren verder de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Belastingplicht

Personalia > 7 jaar > Belastingplicht

Adres > 7 jaar > Belastingplicht

Bankgegevens: > 7 jaar > Belastingplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Social Media

Op deze sites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook,  Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en/of LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter, van LinkedIn  en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stieltjeshoeve.nl.

  

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stieltjeshoeve.nl